Taiwan Shanghai
        Tel: +886-7-6168850  
        Fax: +886-7-6168851
        No 42, Lane HungShan, Jianshan Tsuen
       Yanchau Shiang.,Kaohsiung.Taiwan.
        E-mail:taiwan@9life.com.tw
International Sale Service Tel: +86 21 56570938
Fax: +86 21 33850058
No. 120 Lane 8310, Hutai Road,
Baoshan Dist., Shanghai, China
E-mail: taiwan@9life.com.tw
Copyright © 2006 www.9-life.com