Taiwan Shanghai
        Tel: +886-7-6168850  
        Fax: +886-7-6168851
        No 42, Lane HungShan, Jianshan Tsuen
       Yanchau Shiang.,Kaohsiung.Taiwan.
        E-mail:yes9life@hotmail.com
International Sale Service Tel: +86 21 6769 0754
Fax: +86 21 6769 0754
2nd Floor,Building 3, Dexin Rd.,Jiufu economic development zone, Jiuting town, Songjiang District,Shanghai,CNs
E-mail: yes9life@gmail.com
Copyright © 2006 www.9-life.com